שלום אורח/ת, התחברות
עגלת הקניות
תקנון

תקנון אתר בייביז בנמל בע"מ1. תנאים להזמנת שירות
1.1 אנו שמחים שבחרת לבקר ו/או לרכוש באתר האינטרנט של חברת בייביז בנמל בע"מ (להלן: "בייביז בנמל" ו/או "החברה"), בכתובת אתר אינטרנט:www.babiezbanamal.co.il  (להלן: "האתר") משמש כאתר לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.

התנאים הבאים מגדירים את זכויותיכם והתחייבויותיכם בעת הקניה באתר האינטרנט, אופן הרכישה, תנאי רכישה, אחריות על המוצרים המוצעים למכירה באתר האינטרנט (ככל שיש להם אחריות כזו), מועדי אספקתם, דרכי איסוף, באילו תנאים אתם רשאים לבטל עסקאות שביצעתם באמצעות אתר האינטרנט ופרטים חיוניים נוספים.
הנכם מתבקשים לקרוא תקנון זה בעיון, היות והוא מהווה הסכם מחייב ביניכם לבין החברה. כדי לאשר את הסכמתכם לתנאי השימוש והרכישה, עליכם לסמן את התיבה המתאימה במסך ההרשמה ורק אז תוכלו לעבור למסכי הרכישה. אם אינכם מסכימים לתנאים הללו, לא תוכלו להשלים את הליך ההרשמה לאתר האינטרנט ולבצע קניות במסגרתו.
1.2 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין בייביז בנמל. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
1.3 גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.4 התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של בייביז בנמל ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור. 
1.5 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.6 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

1.7 יש לפעול על פי הנחיות השימוש באתר.

1.8. משתמש אשר ממבצע שימוש באתר רשאי לבקש הזמנות רהיטים ואקססוריז מהמאגר המצוי באתר וזאת בהתאםלתעריפים המפורסמים באתר ובהתאם לזמינות במלאי.
1.9. על אחריות המזמין להעביר את מלוא הפרטים הדרושים לשם טיפול בהזמנה, לרבות:
פרטי מען
פרטי כרטיס אשראי מפורט ותקין
שם המזמין
מספר הטלפון של המזמין

1.10 את אתר בייביז בנמל באינטרנט מנהלת ומפעילה חברת בייביז בנמל בע"מ, אשר מוכרת ריהוט חדרי ילדים ואקססוריז לחדרי ילדים מהמובילות בארץ.
בכל שאלה הנוגעת לאתר בייביז בנמל באינטרנט תוכלו לפנות למוקד שירות הלקוחות של בייביז בע"מ.


2. אודות המכירות

2.1 בייביז בנמל מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, וקלה.  
2.2 עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מכירה", המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה (להלן "דף המכירה"). 
2.3 חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
2.4 טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: "פעולה") רצוי תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף  יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי , מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה"). 
כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע וטיפול בהזמנה. החברה אינה מחויבת לטפל בהזמנות אשר ימסרו עם פרטים שגויים ועל אחריות המזמין לוודא את תקינות הפרטים הנמסרים לחברה.
2.5 מיד לאחר ביצוע הפעולה תתקבל הזמנה שתיקלט במערכת המחשבים של בייביז בנמל. לאחר מכן תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי. 
2.6 חשוב להבהיר כי ההרשמה לאתר בייביז בנמל מהווה אישור מצד מאשר מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות בייביז בנמל, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של בייביז בנמל.

בלחיצה על כפתור "בצע תשלום" / "קבל הצעת מחיר" – מאשר מצהיר המשתמש כי הוא נותן את הסכמתו לקבלת דבר דואר אלקטרוני פרסומי מעת לעת מטעם החברה. הסרה מרשימת התפוצה תיעשה על ידי לחיצה על כפתור ההסרה המצוי בגוף דבר הדואר, ע"י פניה טלפונית לחברה או בחירת אופצייה "הסרה מרשימת התפוצה" בדוא"ל.
2.7 יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את בייביז בנמל. הרישום שנרשם במחשבי בייביז בנמל יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי.
2.8 מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות בייביז בנמל בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. בייביז בנמל  תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. 
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
2.9 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם נציג מכירות של בייביז בנמל לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו בייביז בנמל זכאים לבטל את ההזמנה.
2.10 יובהר כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג בייביז בנמל ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי,  נציגי בייביז בנמל יצרו עימו קשר בתוך 3 ימים ימים ממועד הפניה. יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

בייביז בנמל מסירה כל אחריות בהזמנה שבוצעה כאשר לא ניתן אישור לעסקה ע"י חברת האשראי
2.11 בייביז בנמל תציג באתר פרטים כגון תאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה למוצריה ושירותיה וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין.
לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות לבייביז בנמל בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני. 


3. שיטות המכירה

3.1 מכירה רגילה
3.1.1 מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. 
3.1.2 מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף ההזמנה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר. 
3.1.3 במכירה רגילה רשאי מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לאחר קבלת ההזמנה תשלח למבצע הפעולה הזמנה במייל מאת בייביז בנמל שתאשר את קבלת ההזמנה, מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שיחויב כרטיס האשראי של מבצע הפעולה ויתקבל אישור מאת חברת האשראי. יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי אצל בייביז בנמל בעת השלמת הליך המכירה. כל הזמנה באתר בייביז בנמל הינה על פי תנאי ותקנון אתר בייביז בנמל בלבד.


4. אישור הזמנה ודרכי אספקתה

4.1 בייביז בנמל ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל אליה מגיעה חברת המשלוחים איתה החברה עובדת, תוך המועד הנקוב בדף ההזמנה של המוצר באתר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
4.2 בייביז בנמל יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף ההזמנה של המוצרים או השירותים. בייביז בנמל מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן. 
4.3 בייביז בנמל לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של בייביז בנמל בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של בייביז בנמל או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. בייביז בנמל  ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
4.4 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, בייביז בנמל ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
4.5 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל.

4.6 התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו בייביז בנמל מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל לקוח. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
4.6.1 חברת בייביז בנמל רשאית להחליף את ספק השליחויות ללא הודעה מראש.
4.6.2 זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף ההזמנה באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). 
4.7 דמי המשלוח יהיו בהתאם למצויין בדף ההזמנה באתר ומשולמים עם התשלום עבור המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית בייביז בנמל לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
4.8 בעת אספקת המוצר, רשאית בייביז בנמל לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
4.9 יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, ייחשב כמקום מושבה של בייביז בנמל, גם במקרה בו בחר לקוח שרכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח. 
4.10 במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה. רישום המוצר או השירות על שם אדם או גוף אחר כפוף להסכמת בייביז בנמל שאינה יכולה להבטיח כי הסכמה שכזו תינתן.
4.11 בייביז בנמל מבהירה בזאת כי אישור סופי ומחייב להזמנה יימסר רק בהודעת מייל מטעמה ובפרטים המופיעים באותה הודעה. 
בייביז בנמל מבהירה כי היות ומדובר במכירה באמצעות האינטרנט כפוף אישור ההזמנה ואספקתה במלאי קיים של המוצר במחסני החברה, אימות נתונים ובדיקות נוספות של החברה.
במקרה ובו לא תוכל לעמוד החברה בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות האתר, לא תבוצע ההזמנה, לא יגבה כל תשלום מהלקוח והלקוח מוותר בזאת על כל טענה כנגד בייביז בנמל בעניין זה.

4.12 ניתן לחסוך את עלות המשלוח על ידי איסוף עצמי של המוצרים בחנות בכתובת יהודה מרגוזה 15 ת"א, בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00. יש לבחור במעמד ההזמנה את האפשרות לאיסוף עצמי ולתאם את האיסוף מראש בטלפון.  

איסוף של פריטי ריהוט באופן עצמאי ייעשה בתיאום מראש עם שירות הלקוחות ויבוצע ממחסני החברה בניצני עוז בסמוך לנתניה.

5. שירות לקוחות

5.1 בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים בחנות, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציג המכירות הרלוונטי. 
5.2 פרטי בייביז בנמל ואופן ההתקשרות אלינו נמצאים בקישור צור קשר, באתר שלנו.
5.3 לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של בייביז בנמל בדואר אלקטרוני, בטלפון או בפקס. נציגי מכירות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.


6. כשרות להשתמש באתר

6.1 כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
6.2 המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. 
6.3 המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. 
6.4 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
6.5 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
6.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא בייביז בנמל רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף בקנייה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
6.6.1. מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
6.6.2. מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.
6.6.3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
6.6.4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבייביז בנמל ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
6.6.5. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג' ו/או לסחור בו.


7. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

7.1 כדי לרכוש מוצר או שירות , יש למלא תחילה שם ומשפחה ושדות חובה נוספים. 
7.2 המידע הנ"ל יועבר למחשבי בייביז בנמל ממנה ביקשתם לבצע את הרכישה, וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה. בייביז בנמל אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י המוביל או השילוח במידע שהועבר לו.
מעבר לשימוש הנ"ל בייביז בנמל מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. בייביז בנמל תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
7.3 בייביז בנמל נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, בייביז בנמל לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.


8. ביטול עסקה/החלפה/כשל תמורה

8.1 מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
8.2 לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך באיכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

8.2.1 מוצר חדש שנרכש יוחזר באריזה מקורית בלבד, כאשר האריזה סגורה ושלמה ובתנאי שלא נפגם ושלא נעשה בו כל שימוש וזאת עד 14 יום מתאריך הקניה ובצירוף הוכחת קניה.  

8.2.2 מוצר שהורכב בבית הלקוח כגון רהיט, מיטה וכיו"ב, לא ניתן להחזיר. עמכם הסליחה.

8.2.3 לא ניתן יהיה להחזיר מוצרים מכל סוג שה

וא שיוצרו במיוחד עבור הלקוח או על פי מידות או בהתאם לדרישות מיוחדות אחרות.

8.2.4 במידה והמוצר הינו מזרן יש להחזירו עם הפלסטיק העוטף ללא פתיחה. לא יתקבל מזרון עם אריזה פגומה . 

8.2.5 בייביז בנמל מאפשרת ללקוחותיה להחזיר מוצר שסופק בהובלה כאמור לעיל, אך בכפוף לתשלום עבור ההובלה מבית הלקוח לבית העסק.

8.3 אופן החזרת התמורה

8.3.1 אופן החזרת התמורה ללקוח תהיה בהתאם לאמצעי התשלום ברכישת המוצר ובניכויי דמיי הביטול.

8.3.2 ההחזר לא יהיה מלא והלקוח יישא בדמי ביטול של 5% מעלות המוצר או 100 ₪ (הנמוך מביניהם). 

8.3.3 בייבי בנמל מתחייבת להחזר כספי בגין מוצר שנרכש במזומן - בתוך 7 ימי עסקים מיום ביטול העסקה, להחזר כספי בגין מוצר שנרכש באמצעות שיק כ-5 ימים לאחר מועד פירעון השיק. החזר כספי בגין מוצר שנרכש באמצעות כרטיס חיוב / כרטיס אשראי יהיה בהחזר לכרטיס ממנו נעשתה העיסקה, וזאת רק לאחר קבלת התשלום מחברת האשראי.

8.3.4 בהחזרת מוצר שנרכש באמצעות כרטיס אשראי - תגבה עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה וזאת עד לגובה 2.5% מסכום המוצר בזמן הרכישה.

8.3.5 עסקה שנעשתה ושולמה התמורה ע"י הלקוח באמצעות תווי קנייה/שובר הנחה - לא תחול כלל זכות הביטול על מוצר זה.
8.4 ברכישת פריטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
8.5 ביטול של עסקה יעשה ביצירת קשר עם בייביז בנמל ישירות, כאשר על מבצע הפעולה מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול. קיבל מבצע הפעולה את המוצר, ידאג להחזרת המוצר לבייביז בנמל במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה. 
8.6 ביטול עקב פגם: 
ביטול מוצר פגום עקב פגם במוצר נשוא העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות, יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם במוצר נשוא העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך, כאמור לעיל, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר על חשבונו את המוצר לספק ממנו נרכש המוצר, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 
8.7 מדיניות החלפת מוצרים: מוצר יוחלף תוך 14 יום מתאריך הקניה וזאת רק כאשר המוצר יוחזר כחדש ובאריזתו המקורית ובתנאי שלא נפגם ושלא נעשה בו כל שימוש ובצירוף אישור החלפה ו/או חשבונית הקנייה.  

8.8 מימוש של זיכוי לקנייה בחנות יעשה רק בהצגת חשבונית החזר מקורית ועליה מצוין בדפוס: זיכוי לקנייה בחנות. הזיכוי תקף לתקופה אשר מצוינת על גבי הזיכוי בלבד. בייביז בנמל לא תכבד זיכוי לקנייה בחנות שלא ימומש בתקופה המצוינת על גבי הזיכוי .
8.9 אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
8.10 בייביז בנמל תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: 
8.10.1 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה או ביצועה באופן תקין;
8.10.2 אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו;
8.10.3 אם יתברר לבייביז בנמל כי הקונה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות לצד ג' ו/או לסחור בו.
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.
8.11 אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית בייביז בנמל לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, בייביז בנמל לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
8.12 בייביז בנמל תפרסם מדי פעם מבצעים והצעות מיוחדות ללקוחותיה באתר, בייביז בנמל רשאית בכל עת, לשנות את תנאי המבצעים הנ"ל ו/או להפסיקם
8.13 כשלון תמורה:
בייביז בנמל מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הלקוח עקב כשלון תמורה מלא, לספק ללקוח מוצר חלופי שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהלקוח, בדבר הביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.
לא הצליחה בייביז בנמל לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל, ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח לבייביז בנמל הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פירוט כל התשלומים שהוציא.

8.14 מחיר הובלה / הרכבה ישולם ישירות לחברת ההובלות החיצונית. יתכן תיאום ו/או תשלום נוסף עבור הובלה חריגה (לרבות קומה גבוהה וכו') או אמצעים מיוחדים הדרושים לשם הובלת המוצר (פירוק, מנוף וכו'), אשר אינם בשליטת ובאחריות בייביז בנמל, וככל שידרשו, אלו יתואמו בין הלקוח למוביל ובאחריותם בלבד.  

8.15 ברכישת מוצר מתצוגה המוצר נמכר כפי שהוא (as-is) לאחר בדיקת ואישור הלקוח,ובכל מקרה בייביז לא תישא בשום אחריות בקשר עם המוצר.

8.16 במקרה של רכישת מוצר במבצע החזרה ו/או ביטול המוצר יהיה בהתאם לתנאי המבצע.

8.17 במידה ומוצר אזל במלאי, המוצר יבוטל מההזמנה.

8.18 מוצר שיצא מבייביז בנמל לשילוח לבית הלקוח כמוהו כמוצר שהתקבל, היה וסירוב הלקוח לקבל את החבילה יהיה בכך משום הוראה למשלח להחזיר המוצר לבייביז בנמל במקום עסקו, על חשבונו של הלקוח ובעלות המשלוח.

8.19 מדיניות החלפת ו/או החזרת מוצרים זו נוסחה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועדת לנשים וגברים כאחד.


9. אחריות

א. אחריות בגין מוצרים/שירותים
9.1 האתר הינו פלטפורמת מכירות מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים של חברת בייביז בנמל המוצעים באתר.
9.2 נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את בייביז בנמל. 
9.3 בייביז בנמל לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. אחריותה של בייביז בנמל בכל מקרה תוגבל להחזר כספו של הלקוח. 
9.4 בייביז בנמל לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו. 
9.5.1 בייביז בנמל אחראית על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על בייביז בנמל ממנה נרכש המוצר. אלא אם נאמר אחרת, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.
9.5.2 אחריות הניתנת על המוצרים אינה חלה על מידע הנשמר בידי הרוכש על גבי המוצרים, בייביז בנמל אינה נושאת באחריות על המידע (data) שאוחסנו במוצרים. 
9.6 תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות צבע המוצר המסופק ללקוח.
ב. אחריות כללית בגין פעילות האתר
9.7 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא 'AS IS'  ו-AS AVAILBLE לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בייביז בנמל בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

9.8 השימוש באתר בייביז יהיה על אחריות המשתמש בלבד, על החברה בייביז בנמל, האתר ומפעיליו לא תחול כל אחריות בגין פגיעה מכל סוג שהוא העשויה להיגרם למשתמש בגין שימוש באתר.
9.9. האתר ומפעיליו נוקטים אמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את החומר המועלה לאתר ע"י המשתמשים, למנוע גישה לא מורשית אל החומר הנ"ל וכן למנוע פגיעה מכל סוג שהוא בו ו\או מחיקתו.
ה. החברה מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.
9.10 בייביז בנמל עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, בייביז בנמל אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזקו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור בייביז בנמללא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך.
9.11 בייביז בנמל לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
9.12 בייביז בנמל לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.
בייביז בנמל אינה מתחייבת כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.


10. תנאים נוספים

10.1 כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים על כל התכנים המופיעים באתר בייביז בנמל, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות טקסט שיווקי, מפרטים, הצגה מילולית של מוצר ו/או שירות, גרפיקה, עיצוב, אייקונים (icons), סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של בייביז בנמל בע"מ ו/או מי מטעמה.
אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם בייביז בנמל בע"מ ו/או מי מטעה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
10.2 אין בהצגת מוצרים, ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם ע"י בייביז בנמל בע"מ ו/או מי מטעמם.
10.3 רישומי המחשב של בייביז בנמל בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

10.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב לבצע פעולות באתר בתום לב, לא לעשות שימוש כלשהו במידע שהתקבל ללא אישור החברה, שלא לנצל לרעה טעות/תקלה כלשהי במערכת או בנתונים שפורטו באתר.
נפלה טעות חריגה בתיאור מוצר כלשהו או במחיר או בפרט מהותי אחר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או האתר ו/או את הספקים.

10.5 קישורים באתר

ככל וימצאו באתר קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים, שאינם בבעלותנו (כגון פרסומים של מפרסמים שונים, מודעות פרסום וכיו"ב), נבהיר, כי התוכן והמידע המפורסם באתרים אלו אינו בידיעתנו, אינו בשליטתנו ואין לנו כל אחריות אליו. ככל שיפורסם שם נתון ו/או מידע שגוי ו/או מטעה ו/או שאינם הולמים ו/או שאינם מוסריים ו/או פוגעים בתקנת הציבור ובכלל זאת שיש בהם להעליב אדם ו/או ציבור מסוים ו/או מקוממים ו/או שמהווים עבירה כלשהי על פי הדין, אנו איננו אחראים לכך בשום צורה ודרך ולא נהיה אחראים לכל נזק ו/או פגיעה שיגרמו לכם או למי מטעמכם כתוצאה מכך. הסתמכותכם על מידע כאמור הינה באחריותכם הבלעדית. אנו גם איננו אחראים לכך שתכנסו דרך  קישור כאמור לאתר שאיננו  מאובטח ו/או מוגן מפני וירוסים וכתוצאה מכך תפגעו. גם איננו אחראים לכך שהקישורים שיופיעו יהיו פעילים ו/או תקינים ויובילו אתכם לאתר המבוקש או לאתר פעיל.


11. שונות

11.1 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, בלבד.
11.2 התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י בייביז בנמל, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.


 12. אבטחת מידע:

12.1 החברה מבצעת עסקאות באתר זה תוך שמירה על פרטיות מוחלטת וחשאית של הנתונים.
12.2 הנתונים המועלים לאתר על ידי הלקוחות משמשים את האתר לצורך מתן השירות בלבד.

12.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב לבצע פעולות באתר בתום לב, לא לעשות שימוש כלשהו במידע שהתקבל ללא אישור החברה, שלא לנצל לרעה טעות/תקלה כלשהי במערכת או בנתונים שפורטו באתר.
קנייה מהנה מצוות בייביז בנמל.
ראשי מוצרים איזור אישי סל הקניות עוד